سرزمین کاپادوکیه در استانبول

یکی از جلب ترین جاذبه های گردشگری استانبول سرزمین کاپادوکیه است که در پارسی به معنای «سرزمین اسب های زیبا» نام سرزمین باستانی پهناوری در آسیای کوچک (ترکیه کنونی) می باشد. نام کاپادوکیه استانبول پس از روزگار باستان در زمان چیرگی مسیحیت بر این بخش پایدار ماند و امروزه هم در زمینه گردشگری بدین بخش تاریخی کاپادوکیه گفته‌ می‌شود.کاپادوکیه سرزمینی است بسیار زیبا در مرکز آناتولی و محوطه‌ای را در بر میگرفت که امروز میان نوشهیر، نیغده، آکسرای، کرشهیر و قیصریه قرار دارد.از نامی‌ترین قسمتهای این سرزمین امروزه بنام گورمه استانبول یاد می‌گردد که مجسمه‌های باستانی را در دل خود جای داده است. این محوطهٔ باستانی از سال 1985 از طرف یونسکو جزو میراث فرهنگی جهان شناخته شده و ثبت گردیدند. مسافران تور استانبول با رفتن به این مکان دیدنی می توانند روزی پر از هیجان و لذت بخشی را سپری کنند.