قیمت تور استانبول مرداد 96 تاریخ رفت 23 مرداد ماه هتل کرآون پلازا هاربیه استانبول

 

تاريخ ارسال پكيج تور استانبول تابستان 96            : تابستان 1396

مقصد پرواز از                                                     : تهران

نام هتل                                                             : هتل کرآون پلازا هاربیه استانبول

هواپيمايي                                                         : ايرباس ماهان

مدت اقامت                                                       : 6 شب و 7 روز

پايه قيمت از                                                     : 1.100.000

خدمات تور استانبول                                         : بليط رفت و برگشت ، بیمه مسافرتی ,اقامت ،ترانسفر فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری , تور لیدر فارسی زبان

توضيحات                                                         : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور                                         : سالی گشت

تلفن تماس                                                      : 88178815 - 021

 

تور استانبول مرداد 96 تاریخ رفت 24 مرداد ماه هتل آوانتگارد استانبول

 

تاريخ ارسال پكيج تور استانبول تابستان 96           : تابستان 1396

مقصد پرواز از                                                     :  تهران

نام هتل                                                             : هتل آوانتگارد استانبول

هواپيمايي                                                         :  ايرباس ماهان

مدت اقامت                                                       :  6 شب و 7 روز

پايه قيمت از                                                     :  1.200.000

خدمات تور استانبول                                         : بليط رفت و برگشت ، بیمه مسافرتی ,اقامت ،ترانسفر فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری , تور لیدر فارسی زبان

توضيحات                                                         : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور                                        : سالی گشت

تلفن تماس                                                     : 88178815 - 021

بها تور استانبول مرداد 96 تاریخ رفت 25 مرداد ماه هتل ریکسوس تکسیم استانبول

 

تاريخ ارسال پكيج تور استانبول تابستان 96                 : تابستان  1396

مقصد پرواز از                                                           : تهران

نام هتل                                                                   : هتل ریکسوس تکسیم استانبول

هواپيمايي                                                               : ايرباس ماهان

مدت اقامت                                                              : 6 شب و 7 روز

پايه قيمت از                                                            : 1.500.000

خدمات تور استانبول                                                : بليط رفت و برگشت ، بیمه مسافرتی ,اقامت ،ترانسفر فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری , تور لیدر فارسی زبان

توضيحات                                                                : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور                                               : سالی گشت

تلفن تماس                                                            : 88178815 - 021

تور استانبول مرداد 96 تاریخ رفت 26 مرداد ماه هتل سوییس استانبول

 

تاريخ ارسال پكيج تور استانبول تابستان 96                 : تابستان 1396

مقصد پرواز از                                                           :  تهران

نام هتل                                                                   : هتل سوییس استانبول

هواپيمايي                                                               : ايرباس ماهان

مدت اقامت                                                              :  6 شب و 7 روز

پايه قيمت از                                                            : 1.400.000

خدمات تور استانبول                                                : بليط رفت و برگشت ، بیمه مسافرتی ,اقامت ،ترانسفر فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری , تور لیدر فارسی زبان

توضيحات                                                                 : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور                                                : سالی گشت

تلفن تماس                                                             : 88178815 - 021

 

ارزان ترین تور استانبول مرداد 96 تاریخ رفت 27 مرداد ماه هتل سلطان هان استانبول

 

تاريخ ارسال پكيج تور استانبول تابستان 96             : تابستان 1396

مقصد پرواز از                                                       : تهران

نام هتل                                                               : هتل سلطان هان استانبول

هواپيمايي                                                           : ايرباس ماهان

مدت اقامت                                                         : 6 شب و 7 روز

پايه قيمت از                                                       : 1.200.000

خدمات تور استانبول                                         : بليط رفت و برگشت ، بیمه مسافرتی ,اقامت ،ترانسفر فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری , تور لیدر فارسی زبان

توضيحات                                                           : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور                                          : سالی گشت

تلفن تماس                                                        : 88178815 - 021

تور استانبول مرداد 96 تاریخ رفت 28 مرداد ماه هتل لارس پارک استانبول

 las1.jpg

تاريخ ارسال پكيج تور استانبول تابستان 96           : تابستان 1396

مقصد پرواز از                                                     :  تهران

نام هتل                                                             : هتل لارس پارک استانبول

هواپيمايي                                                         : ايرباس ماهان

مدت اقامت                                                       : 6 شب و 7 روز

پايه قيمت از                                                     : 1.300.000

خدمات تور استانبول                                         : بليط رفت و برگشت ، بیمه مسافرتی ,اقامت ،ترانسفر فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری , تور لیدر فارسی زبان

توضيحات                                                          : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور                                         : سالی گشت

تلفن تماس                                                      : 88178815 - 021

تور استانبول مرداد 96 تاریخ رفت 30 مرداد ماه هتل پوینت استانبول

 

تاريخ ارسال پكيج تور استانبول تابستان 96             : تابستان 1396

مقصد پرواز از                                                       :  تهران

نام هتل                                                               : هتل پوینت استانبول

هواپيمايي                                                           : ايرباس ماهان

مدت اقامت                                                          : 6 شب و 7 روز

پايه قيمت از                                                        : 1.500.000

خدمات تور استانبول                                         : بليط رفت و برگشت ، بیمه مسافرتی ,اقامت ،ترانسفر فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری , تور لیدر فارسی زبان

توضيحات                                                            : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور                                           : سالی گشت

تلفن تماس                                                         : 88178815 - 021

پیش فروش تور استانبول مرداد 96 تاریخ رفت 31 مرداد ماه هتل هری این مرتر استانبول

 

تاريخ ارسال پكيج تور استانبول تابستان 96            : تابستان 1396

مقصد پرواز از                                                      : تهران

نام هتل                                                              : هتل هری این مرتر استانبول

هواپيمايي                                                          : ايرباس ماهان

مدت اقامت                                                         : 6 شب و 7 روز

پايه قيمت از                                                       : 1.500.000

خدمات تور استانبول                                         : بليط رفت و برگشت ، بیمه مسافرتی ,اقامت ،ترانسفر فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری , تور لیدر فارسی زبان

توضيحات                                                          : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور                                         : سالی گشت

تلفن تماس                                                       : 88178815 - 021

 

تور استانبول مرداد 96 تاریخ رفت 22 مرداد ماه هتل گرین پارک مرتر استانبول

 

تاريخ ارسال پكيج تور استانبول تابستان 96           : تابستان 1396

مقصد پرواز از                                                     : تهران

نام هتل                                                             : هتل گرین پارک مرتر استانبول

هواپيمايي                                                         : ايرباس ماهان

مدت اقامت                                                       : 6 شب و 7 روز

پايه قيمت از                                                     : 1.250.000

خدمات تور استانبول                                         : بليط رفت و برگشت ، بیمه مسافرتی ,اقامت ،ترانسفر فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری , تور لیدر فارسی زبان

توضيحات                                                          : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور                                         : سالی گشت

تلفن تماس                                                      : 88178815 - 021

پیشنهاد ویژه تور استانبول مرداد 96 تاریخ رفت 21 مرداد ماه هتل بارسلو ارسین توپکاپی استانبول

 

تاريخ ارسال پكيج تور استانبول تابستان 96             : تابستان 1396

مقصد پرواز از                                                       : تهران

نام هتل                                                               : هتل بارسلو ارسین توپکاپی استانبول

هواپيمايي                                                           : ايرباس ماهان

مدت اقامت                                                          : 6 شب و 7 روز

پايه قيمت از                                                        : 1.350.000

خدمات تور استانبول                                         : بليط رفت و برگشت ، بیمه مسافرتی ,اقامت ،ترانسفر فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری , تور لیدر فارسی زبان

توضيحات                                                            : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور                                           : سالی گشت

تلفن تماس                                                        : 88178815 - 021

تور استانبول مرداد 96 تاریخ رفت 20 مرداد ماه هتل گرند حیات استانبول

 

تاريخ ارسال پكيج تور استانبول تابستان 96           : تابستان 1396

مقصد پرواز از                                                     : تهران

نام هتل                                                             : هتل گرند حیات استانبول

هواپيمايي                                                         : ايرباس ماهان

مدت اقامت                                                       : 6 شب و 7 روز

پايه قيمت از                                                     : 1.450.000

خدمات تور استانبول                                         : بليط رفت و برگشت ، بیمه مسافرتی ,اقامت ،ترانسفر فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری , تور لیدر فارسی زبان

توضيحات                                                         : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور                                        : سالی گشت

تلفن تماس                                                     : 88178815 - 021

ارزان ترین تور استانبول مرداد 96 تاریخ رفت 19 مرداد ماه هتل هری این مرتر استانبول

 

تاريخ ارسال پكيج تور استانبول تابستان 96            : تابستان 1396

مقصد پرواز از                                                      : تهران

نام هتل                                                              : هتل هری این مرتر استانبول

هواپيمايي                                                          : ايرباس ماهان

مدت اقامت                                                         : 6 شب و 7 روز

پايه قيمت از                                                       : 1.500.000

خدمات تور استانبول                                         : بليط رفت و برگشت ، بیمه مسافرتی ,اقامت ،ترانسفر فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری , تور لیدر فارسی زبان

توضيحات                                                          : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور                                         : سالی گشت

تلفن تماس                                                       : 88178815 - 021

تور استانبول مرداد 96 تاریخ رفت 18 مرداد ماه هتل پوینت استانبول

 

تاريخ ارسال پكيج تور استانبول تابستان 96             : تابستان 1396

مقصد پرواز از                                                       :  تهران

نام هتل                                                               : هتل پوینت استانبول

هواپيمايي                                                           : ايرباس ماهان

مدت اقامت                                                          : 6 شب و 7 روز

پايه قيمت از                                                        : 1.500.000

خدمات تور استانبول                                         : بليط رفت و برگشت ، بیمه مسافرتی ,اقامت ،ترانسفر فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری , تور لیدر فارسی زبان

توضيحات                                                            : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور                                           : سالی گشت

تلفن تماس                                                         : 88178815 - 021

لحظه آخری تور استانبول مرداد 96 تاریخ رفت 17 مرداد ماه هتل آک گون استانبول

 

تاريخ ارسال پكيج تور استانبول تابستان 96          : تابستان 1396

مقصد پرواز از                                                    : تهران

نام هتل                                                            : هتل آک گون استانبول

هواپيمايي                                                        : ايرباس ماهان

مدت اقامت                                                      : 6 شب و 7 روز

پايه قيمت از                                                    : 1.400.000

خدمات تور استانبول                                        : بليط رفت و برگشت ، بیمه مسافرتی ,اقامت ،ترانسفر فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری , تور لیدر فارسی زبان

توضيحات                                                         : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور                                        : سالی گشت

تلفن تماس                                                     : 88178815 - 021

 

تور استانبول مرداد 96 تاریخ رفت 16 مرداد ماه هتل لارس پارک استانبول

 las1.jpg

تاريخ ارسال پكيج تور استانبول تابستان 96           : تابستان 1396

مقصد پرواز از                                                     :  تهران

نام هتل                                                             : هتل لارس پارک استانبول

هواپيمايي                                                         : ايرباس ماهان

مدت اقامت                                                       : 6 شب و 7 روز

پايه قيمت از                                                     : 1.300.000

خدمات تور استانبول                                         : بليط رفت و برگشت ، بیمه مسافرتی ,اقامت ،ترانسفر فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری , تور لیدر فارسی زبان

توضيحات                                                          : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور                                         : سالی گشت

تلفن تماس                                                      : 88178815 - 021